Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Відкритість та прозорість суду  

13 березня 2018, 09:30

 

              Згідно з вимогами статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суди існують та працюють для людей, робота яких направлена на відкритість та доступність для громадян суддівської системи. Доступність судової влади — одна з умов її ефективного функціонування. Інформованість — один із головних факторів прогресу та розвитку кожного індивідуума. Відсутність достовірних знань породжує недовіру та протиріччя, стає підгрунттям для дискридитації, поширення чуток, є перешкодою об’єктивної оцінки подій та діяльності. Тому, інформаційне забезпечення роботи судової гілки влади є вкрай важливим у нашому суспільстві.  

             Біляївський районний суд Одеської області є судом першої інстанції та розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. Діяльність суду за минулий 2017 рік характеризують такі показники:

  • кількість справ та матеріалів, які знаходились в провадженні суду- 7601;
  • кількість розглянутих справ і матеріалів суду – 6696;
  • середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю – 1520;
  • середня кількість розглянутих справ на одного суддю – 1339;
  • загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) -21623;
  • кількість судових засідань з використанням режиму відеоконференцзв’язку - 35;
  • кількість виклику осіб до суду з використаннямsms-повідомлень -2331.

          Біляївський районний суд здійснює правосуддя на засадах верховенства права проводячи досить об’ємну і кропітку роботу, забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

           Очевидно, що найголовніший фактор, що впливає на доступність  і довіру суду - його вдала внутрішня організація приміщення. Адже можливість вільного доступу до публічних місць в установі, облаштованих необхідними зручностями та придатних для  отримання інформації, є одним  із основних інструментів, які забезпечують продуктивну співпрацю відвідувачів та працівників апарату суду. Так, для  громадян  на першому поверсі Біляївського районного суду є дошка оголошень, наявність зручних місць для очікування, де громадяни можуть підготувати документи. Для сприяння інвалідам у реалізації їх права щодо рівного доступу до суду встановлено стаціонарний пандус, придатний для самостійного пересування візочників на вході та обладнано кнопку виклику з переговорним пристроєм біля вхідних дверей в приміщення суду. Для осіб з вадами зору на внутрішні сходинки в приміщенні суду та на сходинках центрального входу до суду нанесені фарбою яскраво-жовтого кольору попереджувальні смуги.

          Біляївський районний суд Одеської області з метою дотримання гласності, доступності та відкритості своєї діяльності, забезпечує розміщення і постійне оновлення інформації для громадян на власній Web-сторінці, яка функціонує на офіційному Web-порталі «Судова влада України» ( http://bl.od.court.gov.ua).

          Підвищення рівня поінформованості громадськості, спрощення процедур спілкування між сторонами в справах, з одного боку, та судом - з другого створює оптимальні умови для здійснення правосуддя з дотриманням  строків розгляду справ. 

 

 

Прес-служба Біляївського районного суду

Одеської області